top of page

Novie Cheremushki Residential Tower

Company: Natal

Architects: Sergey Tkachenko, Vladimir Belskiy, Maria Opryshko, Vera Odyn 

Location: Novie Cheremushki Block 24-25 Moscow

Project: 2007-2011

bottom of page